top of page

มารู้จักเงื่อนไขการซื้อขายและการขนส่งในการนำเข้าส่งออกสินค้ากันค่ะ (Inco Term)

วันนี้นำวีดีโอที่ให้ความรู้ทุกๆท่านเกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อขายและการขนส่งมาฝากค่ะ

ศัพท์นำเข้าส่งออกเราเรียกว่า Inco Term (อินโคเทอม)

ถ้าอยากรู้ว่า Inco Term มีอะไรบ้าง แต่ละแบบต่างกันอย่างไร ลองชมในคลิปเลยค่ะ


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page