เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานโปรเจ็คท์

ไปยังประเทศเมียนมาร์

สินค้าผ่านแดนไปยังประเทศลาว

เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานโปรเจ็คท์

จากแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี มายังประเทศไทยภายใต้เงื่อนไข EXWORK

งานโหลดสินค้ากระสอบปอกระเจา

เต็มตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต

งานโปรเจ็คท์ UNICEF เวียงจันทน์

ส่งออกจากประเทศไทยไปยัง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

© CHIEF OVERSEA 2020

Bangkok, Thailand